Indhold
1863 Korporalskole i Aalborg med tekst

1863 Korporalskolen i Aalborg

1895 - 96 9 BTN Befalingsmandselevskole

1911-13 30 Bataillons 3 Kompagni 4 Deling

1915 Aalborg Rekrutskoles 2 Kompagni 3 Deling

1915 Aalborg Rekrutskoles 4 Kompagni 4 Korporalskab

1916 - 17 Aalborg Rekrutskoles 3 Kompagni 3 Deling

1916 Aalborg Rekrutskoles 3 Kompagni 3 Deling

1917-18 10 REG Korporalskole

1927 - 28 9 Batl Vinterkompagnis 3 Deling Aalborg

1936 9 Batl 5 Kompagni Aalborg Maskingeværkompagniet

1937 9 BTN 1 KMP

1945-46 20 Bataillons 2 Kompagni

1946 20 Bataljons 2 Kompagni

1946 Kjellerupsgades kaserne

1948 Trainafdelingens 2 Rekrutkompagni

1949 - 50 9 Bataillons 4 KMP

1950 10 REG 6 BTN 2 KMP Viborg

1950 Trainafdelingens 2 Rekrutkompagni Maj

1952 NOV 3 KMP 1 DEL

1953 - 3 Trainafdelings 3 Kompagni

1954 4Trainafdeling 2 Kompagni hold 2

1956 - 3 Trainafdelings 2 Kompagni

1959 2 Luftværnsafdeling 1 batteri Hvorup

1960 2 Luftværnsafdeling 1. batteri Hvorup

1962 JULI 2 Kompagni Jyske Trænregiment Hvorup

1963 MAJ 1 Rekrutkompagni Jyske Trænregiment Hvorup kaserne

1965 DRLR mønstring 3. BTN okt

1985 OKT 1 FSKMP UDTRBTN HVK