Hendes Majestæt Dronning Ingrids begravelse den 14. november 2000

Det sidste farvel     
 
Af Henrik Lykholt

Tirsdag 14. november blev hele Danmarks dronning Ingrid begravet i Roskilde.

Mange soldaterforeninger deltog, også Dronningens Livregiments Soldaterforening.

Klokken fem var der afgang fra Nørre Uttrup Kaserne. Nogle skulle til København, andre til Roskilde. Derfor var der afgang i flere busser.

Soldaterforeningen skulle tage opstilling i Roskilde tæt ved domkirken. I alt deltog der 10 personer med tre faner fra Soldaterforeningen. Det så utroligt flot ud med alle de faner, der var mødt op.

Vi ankom ved 11-tiden og da der var stor aktivitet i byen, blandt andet var der lagt et tykt tæppe af graner på vejen fra Roskilde Banegård til domkirken, hvorpå rustvognen med dronningen skulle køre.

Foran rustvognen kom først to ridende betjente, derefter Dronningens Livregiments fane ført af chefsergent Johannes Christiansen, sammen med æreskompagniet med soldater fra Dronningens Livregiment, Prinsens Livregiment og Jyske Dragonregiment. Efter rustvognen gik de kongelige tæt på tilskuerne. Der var omkring 100.000 tilskuere i København og i Roskilde, som gengældte tilliden med stor respekt.

For os der deltog var det en stor oplevelse at være med i denne ærefulde afsked med vores dronning.

Dronning Ingrid var meget folkelig. Jeg havde selv den store oplevelse i 1975 at være på vagt på Gråsten Slot. Her havde vi en sjov oplevelse.

På holdet havde vi en græker, Pavlos Hristou, som stod vagt ved indgangen til slottet. De små fra Grækenland legede omkring skilderhuset, hvor Pavlos stod vagt. De syntes, det var morsomt at tiltale han på græsk. Stor var deres forundring da Pavlos kunne tale deres modersmål. Af sted gik det op til mormor for at fortælle, at én på vagtholdet kunne tale græsk. Dronningen spurgte hofmarskallen, grev Trampe, om dette kunne passe. Grev Trampe kom ned til vagtkommandøren, oversergent O. Christiansen, og spurgte til denne græker.

Og det var ganske vist. Vi havde en rigtig indfødt græker på holdet.

Nu gik det stærkt. Da dronningen hørte det, blev Pavlos inviteret på en lille forfriskning om eftermiddagen, hvor dronningen spurgte ham om, hvordan han var havnet i Danmark.

Det kan man da kalde folkeligt.

 

Webmaster: K. D. Frederiksen
 

[ Home ] [ Formål ] [ Ledelse ] [ Historie ]  [ Tilmeldningsblanket ] [ Gyldenløve ]